توصیه ای از منظر رشد به سرمایه گذاران خطر پذیر
Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on telegram
Share on email

توصیه ای از منظر رشد به سرمایه گذاران خطر پذیر

توصیه برای رشد سرمایه گذاران خطرپذیر

سرمایه گذاری خطر پذیر علارغم هیجاناتی که داره یک کسب و کاره پر ریسک تلقی میشه که توی اون تعدادی کمی از پرتفوی سرمایه گذاری شده باید جور همه سرمایه گذاری های انجام شده رو بکشند اثر مرکب میتونه برای بهبود بازدهی VCها بسیارتاثیر گذار باشه .
این ویدیو شامل دستورالعمل هایی برای سرمایه گذارارن جهت  رشد پرتفوی آنهاست
Rate this post

امتیاز

Rate this post

برای اطلاعات بیشتر با این شماره تماس بگیرید: 09123009931

برای هماهنگی به شماره واتس اپ ذیل پیام دهید 09123009931