افزایش درآمد

افزایش درآمد (monetization) اهرم رشد مهمی از منظر سود آوری است هدف هر کسب و کاری در نهایت بازدهی مثبت و سودآور شدن است این اهرم کمک میکند تا فعالیت های رشد بر سوداوری پایدار متمرکز شود . هرگونه ایده و یا تغییری در محصول که باعث رشد در آمد به طور مستقیم و یا غیر مستقیم شود در زمره ی این اهرم رشد قرار می گیرد ایده هایی نظیر بیش فروشی ( Up Sell) و فروش مکمل (Cross Sell) همگی به افزایش درآمد و رشد سود آوری کمک می کنند . ممکن است این سوال پیش بیاید که اهرم های سه گانه جذب، فعال کردن و بازگشت مشتری همگی باعث افزایش در آمد میشوند و چه تفاوتی با این اهرم رشد دارند ؟ پاسخ این سئوال به تمرکز ایده ها در این اهرم رشد بر درآمد مرتبط است در حالی که در اهرم های دیگر تمرکز بر تجربه مشتری قرار دارد که نهایتا به رشد درآمد می انجامد.
هک افزایش درآمد یکی از عباراتی است که در سالهای اخیر با اینترنتی شدن بسیاری مشاغل و استارت‌آپ‌ها شکل