بازگشت مشتری

بازگشت مشتری (retention) یا نگه داشت مشتری را میتوان یکی از تاثیرگذارترین اهرم های رشد پایدار دانست در واقع کسب و کارهایی که بتوانند استراتژی های موفقی برای نگه داشت مشتریان داشته باشند همان هایی هستند که لیدر بازار خواهند بود . منظور از بازگشت مشتری درک چگونگی عادت سازی برای رفتارهای تکرار شونده ی مشتری در مواجهه با محصول است اگز محصولی نتواند ارزشی کافی برای مشتری ایجاد کند قادر نخواهد بود که عادت مناسب برای بازگشت مشتری را ایجاد کند بسیاری از ایده هایی که برای بهبود این اهرم رشد به کار می روند ترکیبی از روش های مارکتینگ و بازاریابی و توسعه محصول هستند .
مروزه تجارت الکترونیک یکی از کسب و کارهای پردآمد است. برای موفقیت در این حوزه، استفاده از ابزارهای
تاثیرات منفی مشتری از دست رفته ( Churn ) بر روی ارزش طول مشتری است و رشد یک کسب و کار را بسیار کند و
در این ویدئو شاخص های مورد توجه سرمایه گذاران و شاخص مهم Churn ( ریزش مشتری) باهاتون صحبت میشه