سامانه گردشگری

بسیاری از کسب و کارها ممکن است پس از مدتی مشتریانی خود را از دست بدهند. در این مطلب از هکربیز روش‌ها
تو فیس بوک، لحظه جادویی زمانیه که شما صورت دوستتون رو میبینید. اگه به فلوی ثبت نام لینکدین، توئیتر و
برای کسب‌وکارهای SaaS که در حال حاضر ترس بر آنها حاکم شده است، سناریوی محتمل این است که وحشت کردن آن
در این مقاله سعی داریم 8 استراتژی نگهداشت مشتری ها برای موبایل اپ را بیان کنیم که مشتریان مجاب شوند