Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on telegram
Share on email
شاخص های کلیدی

شاخص های کلیدی

شاخص های کلیدی

شاخص های کلیدی سلامت عملکرد و ویژگی یک محصول خوب، در برطرف کردن یک نیاز انسانی ریشه دار است. استفاده از چنین محصولی نشاط آور است و حس اعتماد ما را بر می‌انگیزد. به گونه‌ای که دوست داریم همواره با محصول در ارتباط بوده و حتی آن را تبلیغ کنیم. اینگونه محصولات خوب در همه بازارها چه عمومی و چه خاص دیده می‌شوند.

در این مقاله سعی داریم ببینیم که شاخص های کلیدی محصول خوب چطور تعریف و در حوزه‌های مختلفی نظیر رشد، نگهداشت مشتری، چسبندگی محصول و درگیر ساختن مشتری، اندازه گیری می‌شود.
سوالاتی که عموما ذهن همه کارآفرینان را در زمینه شاخص های کلیدی سلامت محصولشان، به خود مشغول کرده عبارتند از:
چه بخش هایی از محصول ما کار می کند و چه بخش هایی کار نمی کند؟آیا ما رشد می کنیم؟ آیا مشتریهای ما به محصول بر می گردند؟ آیا محصول ما چسبندگی لازم را دارد؟ آیا گروه جدیدی از مشتریان ما همان رفتاری را می‌کنند که گروههای قبلی کردند؟ آیا کاربران به اندازه کافی با محصول ما ارتباط گرفته اند؟ و آیا تعداد مشخصی از کاربران وجود دارند که محصول ما برایشان خیلی مهم باشد؟ محصولات خوب رشد خوبی دارند و در بازارهایشان نفوذ می‌کنند. مشتری‌ها را درگیر کرده و مرتب به سوی خود می‌کشانند.

جذب مشتری و رشد 

تعریف شاخص های کلیدی سلامت محصول را میتوان تعداد کل کاربران فعال دانست که این شاخص دقیق ترین و واقعی ترین شاخص تاثیر گذار است. جذب کاربران بیشتر و رشد، برای دستیابی به بالاترین پنانسیل‌های محصول شما و ایجاد بیشترین ارزش برای کاربران ضروری است. آنچه مهم است، این است که رشد محصول و کاربران را باید در سطح کلی بازار مطالعه کرد. چند نفر از محصول شما استفاده می‌کنند؟ بازار قابل دسترس (TAM) محصول شما چقدر است؟ تعداد کاربرانی که از محصول شما استفاده می کنند، چه درصدی از کل بازار قابل دسترس شما را شکل داده است؟ سهم بازار رقبای شما چقدر است و این سهم بازار در طول زمان چه تغییری کرده است؟ آیا احتمال بزرگ شدن بازار در دسترس شما وجود دارد؟ محصول شما احتمالا چه سهمی از آن خواهد داشت؟

اندازه گیری کاربران فعال
اندازه گیری کاربران فعال

اندازه گیری کاربران فعال

همچنین لازم است که ویژگی‌های قابل توجه برای رشد محصولتان را بشناسید. با چه سرعتی محصول رشد می‌کند؟ آیا رشدی طبیعی (Organic) دارد؟ آیا رشد ابتدا با جذب مشتریان جدید آغاز می‌شود؟ با نفوذ بیشتر در بازار، رشد چه تغییری می‌کند؟ تعادل فی مابین از دست دادن مشتریان و بازگرداندن آنها چگونه برقرار می شود؟

یک محصول خوب مراحل مختلفی را برای رشد طی می‌کند که منحنی اس (S) مانندی را شکل می‌دهد. بسیاری از محصولات در فازهای اولیه، رشدی آرام و یکنواختی را تجربه می‌کنند. سپس با شتاب گیری رشد به جایی می‌رسند که نقطه عطف این منحنی را شکل می‌دهد (فاز رشد). بعد از آن مرحله رشد انفجاری اتفاق می افتد که محصول را به اوج رشد خودش می‌رساند و از آن به بعد با آهسته شدن ضرب‌آهنگ رشد، محصول وارد فاز بلوغ خود می‌شود جایی که رشد خیلی کم و یا حتی صفر را تجربه می‌کند.

منحنی مراحل محصول خوب
منحنی مراحل محصول خوب

اگر تقاضایی که بازار برای محصول ایجاد می‌کند به اندازه کافی بزرگ نباشد، موفقیت بسیار دور از دسترس خواهد بود. بعلاوه آنکه یک محصول خوب، به بازاری رشد یابنده احتیاج دارد و الا شکستش، حتمی است. در بازارهای در حال توسعه، زمان بندی درست برای تکامل محصول از نظر تطابق با رشد تقاضا، اهمیتی حیاتی دارد. بسیاری از محصولات شکست خوردند چون نتوانستند زمان بندی درستی، که از قضا بسیار هم سخت است، را پیاده سازی کنند.

از کجا می‌فهمیم که با نرخ درستی در حال رشد هستیم؟

یک روش خوب اندازه گیری  شاخص های کلیدی درست این است که از نمونه محصولات مشابه خودمان که در مرحله یکسانی با ما هستند، الگوبرداری کنیم. دانستن اینکه چقدر سریع محصولات مشابه ما، با سطح مشابه‌ای از نفوذ در بازار، در حال رشد هستند، میزان خاص بودن محصول ما را بهتر نشان می‌دهد. با شروع رشد محصول، کاربران بیشتری محصول ما را نصب می‌کنند و با گذشت زمان و نصب‌های بیشتر، درصد بزرگتری از بازار قابل دسترس را تصاحب می‌کنیم. بنابراین، دانستن تعداد نصب‌ها یا دانلود محصول ما، اهمیت ویژه ای دارد.

در مراحل اولیه محصول، تعداد نصب‌ها عموما کم و رشد خالص بر مبنای تعداد کاربران جدید محاسبه می‌شود و خبری از ریزش و یا بازگشت مشتریان نیست. در طرف دیگر این طیف، وقتی محصول به مرحله بلوغ خود می‌رسد و دارای بیشترین بازار قابل دسترس است، تعداد کاربران فعال در طول زمان ثابت می‌ماند چون تقریبا مشتریان از دست رفته توسط مشتریان بازگردانده شده، جبران می‌شوند.

برای محصولات مابین این دو سر طیف هم، رشد بستگی به توازن بین کاربران جدید، کاربران بازگردانده شده و کاربران از دست رفته دارد. زمانی که محصولتان به مرحله بلوغ می‌رسد، دیگر برای خیلی از تغییرات دیر است. به همین دلیل برای تضمین رشد پایدار، مهمترین زمان، فاز رشد است.

شاخص های بازار

یکی از شاخص های کلیدی عمکلرد درست محصول، نسبت تعداد کاربر فعال ماهانه به تعداد نصب (MAU/Install)  است و همچنین این شاخصی، برای اندازه گیری رشد است. در واقع در این شاخص هم کاربران فعال ماهانه به عنوان درصدی از کل نصب ها و کل تعداد نصب‌ها هم به عنوان درصدی از کل بازار، مد نظر قرار می گیرد. اگر تعداد کل دانلودهای محصول شما درصد خوبی از کل بازار قابل دسترستان باشد، این نسبت باید عدد بزرگتری باشد.
هر چه تعداد نصب‎ها به بالاترین سطح نفوذ در بازار قابل دسترس می‌رسد، جذب مشتری جدید دیگر روش مناسبی برای افزایش رشد نیست چون تعداد کاربر جدید کمتری در بازار باقی مانده است که بخواهد محصول را امتحان کند. در نتیجه، رشد خالص باید از بازگرداندن کاربرانی حاصل شود که قبلا ریزش کرده‌اند.

به عبارت بهتر، نرخ نگهداشت گروههای مشتریان ابتدایی باید در طول زمان بهبود یابد تا در آن سطح از عمر محصول، رشد همچنان پابرجا بماند. البته گفتن آن به مراتب آسانتر از اجرای آن است. اگر این نسبت در طول زمان کوچکتر شود، معنایش این است که محصولتان در حال از دست دادن موقعیتش است. برای محصولات قوی‌تر، این نسبت در طول زمان آرام آرام بیشتر می‌شود چون گروههایی از مشتریان قبلی از روشهای مختلف بازیافت می‌شوند.

اپلیکیشن‌ها

بخاطر داشته باشید که اپلیکیشن‌های متفاوت، رفتارهای بسیار متفاوتی از خود نشان می‌دهند. برای مثال، همه اپلیکیشن‌های بازی طول عمر مشخصی دارند، ولو اینکه بازی بسیار معروفی باشند. برای مورد بازی Empire & Allies نمودار زیر نشان می‌دهد که کاربران زیادی آن را نصب کردند و بسیاری از آنها نیز کاربر فعالی بودند. اما تعداد زیادی از کاربران هم محصول را ترک کردند.

با اینکه تعداد کاربران جدید زیاد بود اما بدلیل اینکه کاربران بیشتری محصول را ترک می‌کردند، تعداد کاربران فعال ماهانه (MAU) به سرعت کاهش یافت. تنها دو درصد از کاربرانی که اپلیکیشن را دانلود کرده بودند، فعال باقی ماندند و در طول زمان تعداد کاربران جدید کمتری به محصول اضافه شدند. نتیجه آن شد که این بازی امروز تقریبا مرده تلقی می شود و تنها توسط کاربرانی کمی که آنرا بی نهایت دوست دارند، استفاده می‌شود.

سلامت عملکرد محصول و معیار سنجش آن
نمودار بازی Empire & Allies

ادامه مطلب….

Rate this post

امتیاز

Rate this post

برای اطلاعات بیشتر با این شماره تماس بگیرید: 09123009931

برای هماهنگی به شماره واتس اپ ذیل پیام دهید 09123009931