هکربیز

کارگاه هک رشد

         هکربیز برگزار می‌کند:

         اولین دوره جامع و تخصصی هک رشد، توسط دکتر علی رودگر و جمعی دیگر از مدرسان صاحب نظر

         در دهه دوم آبان به مدت ۲ ماه برگزار می‌شود در این دوره آموزشی ضمن آشنایی با مفهوم هک رشد ، 

         چگونگی ایده پردازی ، اجرا و مدیریت آنرا فرا خواهید گرفت. 

         “این دوره به دلیل شرکت کردن کارمندان در ساعاتی غیر از ساعات اداری برگزار می‌شود “

          برای اطلاعات بیشتر با شماره ۰۹۱۲۳۰۰۹۹۳۱ تماس بگیرید. 

         هکربیز برگزار میکند

  اولین دوره جامع و تخصصی هک رشد توسط دکتر علی رودگر و جمعی دیگر از مدرسان صاحب نظر، در دهه دوم آبان به مدت ۲ ماه برگزار می‌شود. در این دوره آموزشی ضمن آشنایی با مفهوم هک رشد، چگونگی ایده پردازی، اجرا و مدیریت آنرا فرا خواهید گرفت.

“این دوره بدلیل شرکت کردن کارمندان در ساعاتی غیر از ساعات اداری برگزار می‌شود.

برای اطلاعات بیشتر با شماره 

۰۹۱۲۳۰۰۹۹۳۱ تماس بگیرید.